24maig2018

En directe: Selecció musical

13 de març de 2018 Escrit per 

L'Agència Tributària catalana descobreix 13,7 milions d'euros de frau fiscal el 2017 a les comarques de Girona

Si es classifica per figures impositives, l'Agència Tributària de Catalunya ha fet aflorar 2.729.000€ (el 19,86% del total) per frau fiscal a la demarcació de Girona en l'impost de successions i donacions.

Igualment, s'han descobert 6.295.000 euros (50,39% del total) per frau en l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

Així mateix, la hisenda catalana ha descobert a Girona 3.796.000 euros (27,63% del total) de frau fiscal en l'impost de patrimoni, 161.000 euros (1,17% del total) per frau en impostos sobre el joc, 59.000 euros (0,43% del total) per frau en l'impost sobre les estades en establiments turístics i 72.000 euros (0,52% del total) en altres tributs.

Aquestes són algunes de les dades que recull el balanç de l'any 2017 del Pla de prevenció i reducció del frau fiscal i de foment de les bones pràctiques tributàries 2015-2018.

Segons el departament d'Economia i Hisenda, el pla inclou 86 mesures "en la línia de sensibilitzar els contribuents envers el frau, el foment de les bones pràctiques tributàries i la creació d'un marc de confiança".

Des que es va posar en marxa, l'ATC ha fet aflorar un total de 557,26 milions d'euros en tres anys al conjunt de Catalunya.Llagostera RàdioLlagostera Ràdio 105.7 FM